Chỉ dám hỏi cưới cô gái bán trà đá Chỉ dám hỏi cưới cô gái bán trà đá
Vài đêm mất ngủ suy nghĩ, số mình nghèo sao dám trèo cao, thôi thì tán em bán trà đá cho chắc vậy. Vậy là sau 1 tháng tán tỉnh Lành đã đồng ý làm vợ tôi. Vậy l[...]