Vừa kéo khóa quần người yêu của tôi phán Vừa kéo khóa quần người yêu của tôi phán
Dũng quen Lài trên 1 chuyến xe, tình yêu của họ cũng bắt đầu từ đó. Từ khi gặp Dũng thì Lài nghĩ mình đã gặp được định mệnh của cuộc đời mình. Cô yêu anh như ch[...]