Vợ nói 1 câu, tôi sống không bằng chết Vợ nói 1 câu, tôi sống không bằng chết
Nhìn Phong đứng ở cổng, chân tay bứt rứt, tôi biết anh lại bị vợ “cấm vận” đây mà. Tôi bỗng thấy tức giận khi biết người cũ chỉ tìm đến tôi để được thỏa mãn chu[...]